โปรแกรมกรองเมล์ Keyword Pad V.1

แจกโปรแกรมกรองเมล์ Keyword Pad V.1

โปรแกรม Keyword Pad จะเป็น โปรแกรมที่ช่วยคุณกรองเมล์อีกชั้นหนึ่งเพื่อเอาอีเมล์ที่เราไม่ต้องการออก เช่น อีเมล์ ที่ชื่อเฉพาะ หรือ อีเมล์จากพวก webmaster ซึ่งเราจำเป็นต้องลบออกนะคะ


หลังจากที่คุณดูดเมล์ และกรองเมล์ที่ E-mail Extractor ให้คุณนำไฟล์ที่ได้มาทำการกรองเอาเมล์ที่ไม่ต้องการออกโดยใช้โปรแกรม Keyword Pad ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ

อีเมล์ ที่ต้องการมีดังนี้
@gmail.com
@hotmail.com
@yahoo.com
@rocketmail.com
@ymail.com
@yahoo.co.th
@windowslive.com
@live.com
@msn.com

========
คำที่ต้องการ delete มีดังนี้
info
contact
sales
feedback
webmaster
noreply
customer
support
sale
job
jobs
service
comment
postmaster
post
webmaster
marketing
pasakonp
Copyright
admin
master
hacker
www.
emmaster
adamess
Adam
postmaster
sturgeon
auto
goodmail
aurseeyou
support
marketing
recruit
no_reply
networkmarketing
no-reply
questions

=============